b2b eticaret yazılımı

İngilizce'de "Business to Business" olarak ifade edilen ve Türkçe'de "İşletmeden İşletmeye" anlamına gelen internet üzerinde şirketler arası pazarlama ya da satış siteleri için kullanılan kısa tanımdır.

B2B, işletmelerin ihtiyaç duydukları malzeme yada ürünlere kavuşması için kurulan bir sistemdir ve tedarik pazarı (e-pazar) işlevini görmektedir. Birçok işletme, B2B sistemi yardımıyla hizmetlerini sunma veya ürünlerini üretim aşamasında ihtiyaç duydukları malların/ara malların toptan alımlarını yada sunduğu hizmetlerin/ürettiği ürünlerin toptan satışlarını internet üzerinden kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşmaktadır.

Dünya'da işletmeler arasında artan rekabet nedeniyle ürünlerin/hizmetlerin daha az maliyetle üretilmesi ön plana çıkmıştır. Daha az maliyetle üretim ise ilk olarak daha ekonomik fiyatlı tedarik ile başlamaktadır. Bu bağlamda Dünya'da ki rekabet daha da arttıkça B2B eticaretin pazar hacmide artacaktır.

Ülkemizde B2B altyapısı ağırlıklı olarak büyük ölçekli ithalatçıların yada üreticilerin oluşturduğu bayilik sistemlerinde görülmektedir. Bilgisayar parçaları ithal eden Index firması yada Penta firmasının kendi bayilerine yönelik olarak oluşturduğu siteleri B2B iş modeline örnek olarak gösterilebilir.

B2B, firmalar arası ticaret sistemi olduğundan dolayı bireysel müşterileri ilgilendirmemektedir ve doğası gereği kapalı bir sistemdir. Firmaya bağlı olan bayiler bu sistem içerisinde, tedarik, stok, dağıtım, pazarlama, satış sonrası servis gibi çeşitli operasyonlarda ki iş süreçlerini etkin şekilde yürütmektedir.

B2B sisteminin diğer bir türü ise firmaların yüklü miktarda ki alımlara yada satışlara ait teklifleri verebildikleri/bırakabildikleri sistemlerdir. Bu tür sistemler özellikle ülkeler arasında ki ticaret hacminin artmasına katkı sağlamaktadır.

B2B sisteminin sağladığı avantajlar nelerdir?

1. Yıl boyunca firmanızı daha etkin bir şekilde tanıtabilme ve sipariş alabilme olanağı.

2. İşletmenizin reklamını daha kolay yapabilme ve sunduğu hizmet/ürettiği ürünleri kolayca tanıtabilme avantajı.

3. Toplu ürün tedarik edecek yada ürün satımı yapacak işletmelere daha rahat ulaşabilme fırsatı.

4. Sistem içerisinde bulunan hizmetler ile özellikle satış sonrası servisin daha kolay şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sayede müşteri memnuniyetinin artması.

5. Yerel pazarların haricinde uluslararası pazarlara da açılarak ihracat imkanını yakalayabilme fırsatı.

7. Pazarlama ve satınalma operasyonları için gerekli olan personel, zaman ve diğer maliyetlerden tasarruf ederek firma işletme maliyetlerinin azaltılması ve bu şekilde daha rekabetçi olabilme imkanı.

8. Özellikle ürün alımlarında daha rekabetçi olabilmek.

9. İşletmenin ürettiği yeni ürün ve hizmetlerin pazarlara daha hızlı bir şekilde sunulabilmesi imkanı.

10. Üretim maliyetlerinde azalma.

11. Stok maliyetlerinde azalma.